Nationalt Videncenter for læsning

Billede

Centret blev oprettet den 1. september 2006 på et initiativ fra Undervisningsministeriet, og er nu en del af professionshøjskolerne i Danmark.
Centrets forskningsbaserede udviklingsprojekter rækker fra de yngste børn i dagtilbud til alle niveauer af vores uddannelsessystem, bl.a.:   

• folkeskolen
• gymnasiet
• bacheloruddannelserne på pædagog- og lærerseminarierne
• efter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger 

Centret har hjemsted på professionshøjskolen UCC. En del af centrets drift finansieres med årlige tilskud fra de syv landsdækkende professionshøjskoler. Midler til projekter skaffer videncentret selv eksternt.

Vores mål
Videncentrets overordnede mål er at styrke læse/skrivekompetencer på nationalt plan og medvirke til at udvikle og vedligeholde et centralt stærkt nationalt fagmiljø i professionshøjskolerne.

Videncentrets mål er at gennemføre anvendt forsknings- og udviklingsprojekter på læse/skrive/sprogområdet inden for grunduddannelser og i den professionelle praksis i daginstitutioner og skoler samt sikre en stærk praksisforankring og praksisudvikling.

Gå til hjemmeside