Dansklærerforeningens Forlag

Dansklærerforeningen er en faglig forening for dansklærere i hele skolesystemet. Foreningen har siden 1885 arbejdet for at fremme danskundervisningen og er i dag en solid medspiller i uddannelsessystemet.

Dansklærerforeningen varetager medlemmernes faglige og pædagogiske interesser gennem kurser, medlemsmøder, deltagelse i den politiske debat og udgivelser på Dansklærerforeningens Forlag.

Vi tæller over 10.000 medlemmer og har indflydelse i en lang række politiske nævn og kulturelle udvalg: Dansk Sprognævn, Fagligt Forum for stx, HF og HHX, Pædagogisk Samarbejdsudvalg under GL, Center for Børnelitteratur, Revidering af Trinmål og mange flere.

Dansklærerforeningen er inddelt i fire sektioner der følger skolesystemet:

  • Folkeskolen
  • Erhvervsgymnasiale uddannelser og erhvervsgrunduddannelser
  • Det almene gymnasium og hf
  • Videregående uddannelser.

Hver sektion har en bestyrelse som arbejder for medlemmernes mere specifikke interesser. Samtidig har bestyrelserne den samlede forening i ryggen og har derfor en stor gennemslagskraft i den uddannelsespolitiske debat.

Gå til hjemmeside