Dansk Forfatter Forening

Billede

Vi organiserer ca. 1300 medlemmer.

Foreningen har eksisteret siden 1894 og arbejder for at sikre og forbedre vilkårene for litteraturen i Danmark og dens primære producenter.

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som vælger formanden og en del af bestyrelsesmedlemmerne. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges via faggruppernes styrelser.

Gå til hjemmeside