Danmarks Biblioteksforening

Billede

Danmarks Biblioteksforening er et forum for politikere og fagfolk, der interesserer sig for kultur, oplysning og biblioteker. Foreningen blev grundlagt i 1905, og formålet er at fremme dansk biblioteksvæsen og virke for samarbejde og udveksling af erfaringer og ideer inden for hele kulturområdet med relation til bibliotekerne, inklusive kultur- og oplysningsinstitutioner i videste forstand.

Ca. 94% af befolkningen er repræsenteret i foreningen via de kommunale medlemskaber.

Danmarks Biblioteksforenings målsætning er:
  • At forsvare og udvikle demokratiet ved at arbejde for at alle danskere har fri og lige adgang til al information
  • At fremme dansk biblioteksvæsen med særligt fokus på folkebibliotekerne, så de fungerer som et kulturelt og informationsmæssigt samlingspunkt i lokalsamfundet
  • At få indflydelse på biblioteksudviklingen gennem lobbyvirksomhed og politisk arbejde nationalt og lokalt
  • At fremme bibliotekssagen gennem samarbejde mellem politikere, fagfolk og biblioteksinteresserede organisationer
Danmarks Biblioteksforening taler bibliotekernes sag på alle niveauer.

Gå til hjemmeside