Bibliotek og Medier — Kulturministeriet

Billede

Styrelsen for Bibliotek og Medier er oprettet den 1. februar 2008 ved en fusion af Biblioteksstyrelsen og Mediesekretariatet.

Styrelsen er Kulturministeriets sagkyndige organ for det offentlige biblioteksvæsen og statens videnscenter på medieområdet. Styrelsen bistår Kulturministeriet, andre myndigheder og offentligheden i alle spørgsmål vedrørende folke- og forskningsbiblioteker samt spørgsmål vedrørende medier, først og fremmest radio, tv og den trykte presse.

På biblioteksområdet varetager styrelsen forvaltningen af en række nationale opgaver, herunder kørselsordningen, bibliotek.dk og administration af Lov om Biblioteksvirksomhed. Ligeledes varetager styrelsen udviklingsopgaver i tilknytning til bibliotekernes virksomhed samt administrerer en række tilskudsordninger inden for biblioteksområdet.

Styrelsen varetager desuden sekretariatsfunktionen for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) og for Børnekulturens Netværk (BKN) samt varetager en række projekter, pt. bl.a. Knowledge Exchange Office (KEO) og WAYF (Where Are You From).

På medieområdet betjener styrelsen Radio- og tv-nævnet og varetager en række forvaltnings- og tilsynsopgaver på radio- og tv-området, herunder administration af sendetilladelser og tilskud til lokal radio- og tv-produktion.

Styrelsen administrerer endvidere fordelingen af Biblioteksafgiften, lovgivningen om distributionsstøtte til en række blade og tidsskrifter og varetager herudover sekretariatetsfunktionen for en række fordelingsudvalg samt Dagbladsnævnet.

Styrelsen beskæftiger godt 100 medarbejdere. Styrelsen har til huse på H. C. Andersens Boulevard midt i København hvor også Kulturministeriets øvrige styrelser bor.

Gå til hjemmeside