Derfor vil vi det!

Undersøgelser dokumenterer, at læsning/højtlæsning stimulerer barnets sproglige udvikling, dets verdensforståelse og dets evne til at kommunikere både skriftligt og mundtligt. Samt at gode historier udvider barnets fantasi og horisont, og at læsning giver gode oplevelser.

Vi ved, at en stærk læseindsats i skolerne er afgørende for både læsefærdigheder og -lyst. Og derfor er det så vigtigt, at både elever og lærere oplever, at der er opbakning til børnenes læsning - både i hjemmet og i samfundet generelt.
Vi ved også, at forældre har stor indflydelse på børns forhold til læsning. Jo mere forældrene læser med/for deres børn fra de er helt små, jo større læselyst får børnene senere i livet. Netop læselysten er kodeordet, for det er ikke mindst i fritiden, at børn skal opsøge og styrke deres læsetræning. Og det er også her, at kærligheden til bogens uovertrufne fortræffeligheder og magi grundlægges.
Nu skal fokus ikke ligge på læring. Vi mener, at de bløde værdier, som vi får i bonus ved højtlæsning er lige så vigtige. Vi værsætter og nyder at våre et OS, når vi læser sammen - at finde roen, samværet og fordybelsen sammen.
Hverdagen er hektisk for mange børnefamilier. I en enkelt læsestund mødes vi i et underholdende og afslappet univers, som giver grobund for en god snak og samvær, hvor vi sidder tæt og nyder hinandens selskab.
Vi ønsker helhjertet at tage et ansvar for at Danmarks råstof - børn og unge - bliver bedre læsere og bedre rustet til fremtiden.