Regeringen ønsker en ny læsekampagne - det hilser vi velkommen

Billede

Som en vigtig del af Regeringens nyeste folkeskoleudspil er en 3-årig læsekampagne, der skal styrke børn og unges læseevner.

Som en del af Regeringens nyeste folkeskoleudspil indgår en ny læsekampagne. Baggrunden for denne indsats er, at gode læseevner er en forudsætning for tilegnelse af viden og færdigheder i andre fag. Iflg. en international undersøgelse (PIRLS 2016) halter danske skolebørn og -unge desværre efter deres jævnaldrende kammerater i de nordiske lande. Undersøgelsen peger desuden på, at gruppen af svage læsere er blevet større siden 2011, og at Danmark er det nordiske land med færrest rigtigt dygtige læsere.

Den nye 3-årige læsekampagne skal bl.a. reducere antallet af svage læsere ved at øge læselysten og sætte fokus på læseundervisningen gennem hele skoleforløbet.

Hos Ordet Fanger hilser vi denne indsats meget velkommen. Jo flere initiativer, der sætter fokus på børn og unges læseevner og -lyst des bedre.

Du kan læse meget mere om Regeringens læsekampagne her: